Påmelding til Merkekamper

Om Merkekampene
Merkekampenes formål er å styrke MMA sin plass i Norge, gjennom å stimulere flere utøvere til å gå kamper.

Merkekampene kan både fungere som et springbrett ut videre til amatør- og eventuelt
profesjonelle kamper. De kan også fungere som en konkurransearena i seg selv.

Dette skal være en arena for å fremme våre verdier i god sportsånd.

Den underliggende ideen med Merkekamper er at en utøver kan få en reell følelse og erfaring i
forhold til å gå kamp under særdeles innskjerpede forhold. Merkekampene kan dermed sees på som treningskamper, som nevnt ovenfor, enten som et springbrett til amatør- og eller profesjonelle kamper, eller en konkurransearena i seg selv.

Merkekampene skal gjøre MMA mer tilgjengelig, og dermed være et trygt og sikkert alternativ i
forhold til breddeidretten.

Merkekampene er også prosessorientert. Med det menes at de er skapt for erfaringens del, hvor
hovedpoenget er å lære og samle erfaring.

Hvem kan delta
I utgangspunktet kan alle utøvere som er i klubber som er innmeldt i NKF konkurrere. Unntaket er såkalte rekrutterinsstevner. Disse er også åpne for MMA klubber utenfor NKF. Du må i tillegg være over 16 år og være i skikket fysisk stand (mer om legesjekk nedenfor). Du må også være påmeldt, veid inn til rett vekt og betalt deltakeravgiften

Utstyr
Alle deltakerne må bruke godkjent utstyr. Som oftest bruker deltakerne eget utstyr. Tannbeskytter, susp, MMA hansker og leggskinn er påbudt. I linkene finner du eksempler på godkjent utstyr.

I tillegg brukes fightshorts eller lignende.

Matching
Matchmaker plikter å matche utøverne så jevnt som mulig. Matchingen baserer seg på den enkelte utøvers resyme. Det er viktig at denne gjenspeiler din trenings- og kamperfaring så nøye som mulig. Med jevn matching vil det si at de aller fleste nivåer kan gå kamper. 

Vektklasser

Faste vektklasser brukes. Matchmaker vil også ta hensyn til vekt innad i vektklassen. Eksempelvis: veier du 71 og går i -77 klassen så vil matchmaker så langt det lar seg gjøre prøve å matche deg med en annen utøver som er lett i forhold til den respektive klassen.

Merkekampenes
vektklasser er som følger jfr § 5.2:

Stråvekt……………………..-52,2 kg
Flyweight……………………-56,7 kg
Bantamvekt………………..-61,2 kg
Fjærvekt…………………….-65,8 kg
Lettvekt………………………-70,3 kg
Weltervekt………………….-77,1 kg
Mellomvekt…………………-83,9 kg
Lett tungvekt………………-93,0 kg
Tungvekt………………….-120,2 kg
Super Tungvekt……….+120,2 kg

Det er viktig å merke seg at det ikke ønskes for mye spekulering i vekt. Ved overvekt kan man
bli forhindret fra å delta av konkurranse-leder. Overvekt er definert som mer
enn 5 % av innveid vekt. Jfr § 6.4

Eksempelvis: Går
du i -70 kg og veier inn på 70 kilo, kan du veie maksimalt 73,5 kilo rett før
kamp

Rundetider
Merkekamper A og B varer i 3×3 minutter, med 60 sekunders pause mellom rundene. 

Regler
Reglene på stevnene er utformet slik at de ikke kommer i konflikt med gjeldende
lover og regler i Norge. Det finnes 2 forskjellige Merkekampreglement, A og B. 

Merkekamper A

Merkekamper med betegnelsen A er kamper hvor det er vanlig med en oppkjøring. Det oppfordres til å velge en vektklasse som ikke fordrer store vektkutt.

Kampene må ikke gå tiden ut. Aktiv tid er opptil 3×3 minutter. Det kåres en vinner med mindre poengdommersifrene tilsier uavgjort. Det er ikke fullkontakt til hodet.

Kampene skiller seg ut ved at man kan vinne på submission eller TKO. Her kan man gå fullkontakt til kroppen. Det skal være lett kontakt til hodet.

Trykk her for å se reglementet for A kamper.

Merkekamper B

Merkekamper med betegnelsen B tilsvarer de ordinære Merkekampene. Dette er kamper hvor det er vanlig med en oppkjøring. Det oppfordres til å velge en vektklasse som ikke fordrer store vektkutt.

Kampene skal gå tiden ut. Aktiv tid er 3×3 minutter. Det kåres en vinner med mindre poengdommersifrene tilsier uavgjort. Det er ikke fullkontakt til hodet eller kropp.

Kampene skiller seg ut ved at man hovedsakelig skal gå tiden ut og det restartes etter submission/ TKO. Det er lett kontakt til hodet og litt hardere til kroppen, men ikke fullkontakt.

Trykk her for å se reglementet for B kamper.

 

Legesjekk
Sikkerheten på alvor. Ikke bare på selve stevnet, men også i forkant. Alle utøvere må gjennom en standard somatisk undersøkelse hos fastlegen.

Det kan være forskjellige løsninger fra stevne til stevne, så det er viktig at utøveren gjør seg kjent med hva som gjelder for stevnet du skal delta på. 

Du som utøver må ta med utfylt skjema fra legesjekken til kamparrangør. Uten dette beviset kan du ikke delta.

Skjema for legesjekk
Helseattest finner du her!

Last ned og skriv ut skjemaet og ta det med på til legen din (får du ikke lastet direkte ved å trykke på linken så høyreklikk og trykk «lagre som»). Denne legesjekken er gyldig i et år fra den er utstedt. Men forbehold at utøveren ikke går kamper med full kontakt eller får skader på for eksempel trening.

Viktig! Det kan være ventetid for å få legetime, så bestill dette i godt tid. Det kan være hendig å bestille en time relativt tett opp til stevnet. Får du ikke kamp har du også mulighet til å avbestille timen.

Påmeldingsfrist
Om ikke annet er oppgitt så er påmeldingsfristen 4 uker FØR stevnet arrangeres. Det er lurt å være tidlig ute.

Fighterbilde
Som deltaker så MÅ du sende ved et fighterbilde av deg. Typisk, i fight positur med små hansker og bar overkropp. Du skal stå foran en ensfarget bakgrunn. Bildet må være på minimum 1 mb. Sender du et mindre bildet eller et bilde som ikke samsvarer med de ønskede standarder vil påmeldingen din bli sett på som ufullstendig, og du havner nederst i prioriteringen. Om bildet ikke er sendt innfør påmeldingsfristens utløp kan du risikere å ikke få bildet ditt på plakaten.

Når får jeg vite om jeg har fått kamp
Har du sendt en påmelding innen påmeldingsfristen vil du finne svar på vår hjemmeside og/ eller facebookside om du har fått kamp. Dette skjer senest en uke etter at påmeldingsfristen er ute. Det tilsvarer 20-25 dager før kamp.

Avmelding
Det er mange ulike grunner til at man ikke får gått en kamp. Melder du deg av før påmeldingsfristen har gått ut blir du tatt vekk fra matchingslisten. Får du kamp og melder deg av i etterkant har du to valg. Enten betaler du deltakeravgiften, eller så fremviser du en detaljert legeattest på avmeldingen.

Uteblir du fra stevnet må du allikevel betale
deltakeravgiften. Du vil ikke bli prioritert på fremtidige stevner.

Deltakeravgift
Deltakeravgiften kan være forskjellig fra stevne til stevne. Det er viktig at du gjør deg kjent med hva den er på og betaler den på stevnet.

Fikk du ikke kamp
Det kan være flere grunner til at du ikke har fått kamp. De vanligste grunnene er at du har sendt inn en påmelding som var ufullstendig. Du kan ha sendt et bilde med for lav oppløsning, du kan ha sendt med for lite informasjon om treningsmengde etc.

Men den vanligste grunnen er at det er strenge krav til matching og at det ikke alltid er en kabal som går opp. Kampene skal med andre ord kunne forsvares på papiret. Om du ikke fikk kamp på stevnet du søkte på så ikke gi opp. Søk neste gang. Gi oss gjerne noen ord om at du ikke fikk kamp forrige gang, så skal matchmaker jobbe for å prioritere deg så godt det lar seg gjøre.

Merkekamper 2024

NKF Merkekamper 4: Novus Fight Night 2
Dato: 4 Mai
Kamper: A og B kamper
Legesjekk: Via fastlegen
Deltakeravgift: 200 kroner
Påmeldingsfrist: 4 April

Dette er et rekrutteringsstevne og er også åpent for klubber utenfor NKF. 

 

Påmeldingsskjema til Merkekamper

I utgangspunktet er Merkekampstevnene kun for klubber tilknyttet NKF. Unntaket er såkalte rekrutteringsstevner. De er åpne for alle MMA klubber.
Den vekten du vanligvis går rundt på.
Hvor lenge har du trent MMA? Oppgi dette i antall semester. Et år = 2 semester Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Skriv inn din record. Ta med alt du har gått. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Oppgi hva du har trent og hvor lenge. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Skriv inn din record. Ta med alt du har gått. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Oppgi hva du har trent og hvor lenge. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Skriv inn din record. Ta med alt du har gått. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Oppgi hva du har trent og hvor lenge. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Skriv inn din record. Ta med alt du har gått. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Hvor lenge har du bedrevet vekt- og kondisjonstrening. Med utgangspunkt i siste året beskriv din vekt- og kondisjonstrening så nøyaktig som mulig. Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Hvordan ser din treningsuke ut? Hva trener du? Hvor ofte trener du i en gjennomsnittlig uke? Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Kamp- eller treningserfaring fra andre relevante kampidretter? Hvor lenge har du trent? Beltegrad? Record? Trent andre andre idretter enn kampidretter? Jo mer fullstendig resyme, jo større sjanse for kamp!
Annen relevant informasjon?
Hvilket Merkekamp stevne søker du for?
For å gå A kamp må du ha minimum 1 stk B kamp eller tilsvarende. Om det er mulig kan du velge mellom A eller B kamper. Ikke alle stevnene er åpne for alle typer kamper. Sjekk det stevnet du skal gå på for mer informasjon. Er det åpent for flere nivåer kan du angi flere nivåer for å øke sjansen for å få kamp. Sett foretrukket nivå først. F.eks. BA
Click or drag a file to this area to upload.
Krav: Bildet må være fra hofte til hode. Bildet må være av høy kvalitet, minimum 1 mb. Det skal være tatt mot en ensfarget bakgrunn. Menn skal ha bar overkropp. Bilder som ikke imøtekommer kravene vil gjøre påmeldingen din ufullstendig. Sagt enkelt: Har du ikke et skikkelig bilde så blir påmeldingen din nedprioritert!
Velg din sang ved entrance. Sangen må finnes på Spotify. Hvis sang ikke er beskrevet vil du bli gitt en tilfelding inngangslåt.