Reglement

I Norge har vi 3 forskjellige reglement per i dag. Disse er delt inn i A-, B- og C kamper. Nedenfor følger en kort oppsummering av regelsettene. Det er også mulig å klikke seg videre til reglementene.

A kamper (Merkekamper)

Merkekamper med betegnelsen A er det tredje steget. Dette er kamper hvor det er vanlig med en oppkjøring. Det oppfordres til å velge en vektklasse som ikke fordrer store vektkutt.

Kampene må ikke gå tiden ut. Aktiv tid er opptil 3×3 minutter. Det kåres en vinner med mindre poengdommersifrene tilsier uavgjort. 

Kampene skiller seg ut ved at man kan vinne på submission eller TKO. Her kan man gå hardere til kropp og bein enn i B kamper. Det skal være lett kontrollert kontakt til hodet.

Trykk her for å se reglementet for A kamper.

 

B kamper (Merkekamper)

Merkekamper med betegnelsen B tilsvarer de ordinære Merkekampene. Dette er det andre steget. Dette er kamper hvor det er vanlig med en oppkjøring. Det oppfordres til å velge en vektklasse som ikke fordrer store vektkutt.

Kampene skal gå tiden ut. Aktiv tid er 3×3 minutter. Det kåres en vinner med mindre poengdommersifrene tilsier uavgjort. 

Kampene skiller seg ut ved at man hovedsakelig skal gå tiden ut og det restartes etter submission/ TKO. Det er lett kontrollert kontakt til hodet og litt hardere til kroppen, men ikke fullkontakt.

Trykk her for å se reglementet for B kamper.

 

C kamper (Treningskamper)

C kamper eller såkalte treningskamper er det første steget. Dette er kamper man skal kunne legge inn i den vanlige treningsrutinen. Det skal ikke kreves noe oppkjøring. Det er heller ikke fokus på vektkutting.

Kampene skal gå tiden ut. Aktiv tid er 3×2 minutter. Det kåres ikke en vinner. Det er lett kontrollert kontakt til hodet og litt hardere til kroppen.

Kampene skiller seg ut ved at dommer og sekundanter (coacher) kan styre kampen om en utøver viser seg å være veldig dominerende.

Trykk her for å se reglementet for C kamper.