MMA & Toppidrett

DAGENS TOPPIDRETTSUTØVERE Olympiatoppen definerer «Toppidrett» som :

«Trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse» De utøverne som hører til en slik definisjon er de som kan kalles «dagens toppidrettsutøvere». Det er et fåtall utøvere som kommer inn under denne definisjonen, men idrettens ansvar omfatter også å legge forholdene til rette for den gruppen som vi kaller «morgendagens toppidrettsutøvere».

MORGENDAGENS TOPPIDRETTSUTØVERE Pr definisjon er dette: «De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå» Denne gruppen er langt større enn de som tilhører gruppen «dagens toppidrettsutøvere

NMMAF definerer en toppidrettsutøver som en person som: – har en 4-6 årlig utviklingsplan med medaljer i EM og VM som målsetting – har en utviklingsplan som har gitt gode resultater – trener 15-20 timer per uke – får treningsfremgangen kontrollert regelmessig gjennom testing og treningsplaner og justeres hvis ønsket treningsmål ikke er oppnådd.