Innmelding i Norges Kampsportforbund

Som dere alle vet, så ble MMA tatt opp som idrett av Norges Idrettsforbund (NIF) og spesifikt Norges Kampsportforbund (NKF) tidligere i år. Dette er et gledelig steg på veien mot å legalisere fullkontaktkonkurranser i MMA i Norge, og da spesielt med tanke på amatørstevner. For å få dette til, trenger vi at så mange klubber som mulig melder seg og sine medlemmer inn i NKF, slik at vi kommer videre i prosessen om å søke godkjenning til å organisere konkurranser hvor det er lov å vinne på knockout (jf. Knockoutloven) hos kulturdepartementet.

De klubbene som melder seg inn i NKF, deltar ikke bare i prosessen mot fullkontaktstevner, men de får også nyte av NKFs medlemstilbud. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, forsikringer for utøvere, trenerkurs, utstyrstilskudd og andre tilskuddsordninger for nye medlemmer.

For klubber som ikke er organisert som idrettslag

For å være med i NKF, så må man være et idrettslag før man melder seg inn. De klubbene som allerede er organisert som idrettslag kan se bort fra denne seksjonen og gå videre til neste seksjon.

Mange MMA-klubber er per dags dato ikke organisert som idrettslag, men som bedrifter eller andre organisasjonsformer. Dette betyr ikke nødvendigvis en nedleggelse av nåværende organisasjonsform, men stiftelse av et idrettslag er likevel nødvendig, om så som parallell organisasjon. Her er det viktig at eierne av kampsportsenteret ikke inngår i styret i klubben. Se https://kampsport.no/organisasjon/klubbopptak/institutter-og-komersielle-foretak/ for mer informasjon om dette.

Prosessen er i korte trekk:

1) Kontakt din nærmeste idrettskrets. Disse er vanligvis organisert på fylkesnivå, slik at f.eks. klubber i Troms kontakter Troms idrettskrets. Oversikten finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

2) Avhold et stiftelsesmøte hvor man vedtar NIFs lover og vedtekter, velger et styre, valgkomite og revisorer og fører alt inn i en underskrevet protokoll sammen med medlemsliste. Kretsen kan bistå med dette. Utfyllende beskrivelse på hvordan et stiftelsesmøte avholdes samt mal for stiftelsesprotokoll finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/

Forskrift om navn på idrettslag finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-navn-pa-idrettslag/

3) Sende inn en søknad om opptak. Søknader kan sendes elektronisk via denne lenken:

https://sa.nif.no/mvc5/orgapplication/wizard

Her presiseres også søknad om opptagelse i NKF, som sorterer som særforbund under NIF. I følge NIF kan man påregne 4-6 ukers behandlingstid. Når søknaden er godkjent og idrettslaget har blitt tatt opp i NIF og NKF har idrettskretsene gratis kurstilbud til sine idrettslag for å hjelpe til med styring og ledelse i idrettslaget. Kontakt din lokale idrettskrets for veiledning og igangsettelse av denne prosessen.

Når denne prosessen er gjennomført, kan forbundet bistå det nye idrettslaget å melde inn utøverne sine inn i NIF sine medlemssystemer.

For klubber som allerede er organisert som idrettslag eller fleridrettslag

Mange klubber er gjerne allerede organisert som idrettslag eller fleridrettslag, og for disse er prosessen langt enklere. For å melde seg inn, så følger man disse stegene:

1) Årsmøtevedtak for innmelding i NKF og grenen MMA. Her kan man innkalle til ekstraordinært årsmøte om nødvendig for å slippe å vente til neste år. For klubber som er fleridrettslag, så er det et årsmøtevedtak for hele idrettslaget som helhet som gjelder. Reglene for dette finner du her, under lovnorm for idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/

 2) Kontakt din nærmeste idrettskrets for innmeldingsskjema til særforbund.

Kontakt krets for innmeldingsskjema til særforbund og send det signerte skjemaet sammen med årsmøteprotokollen. Når denne prosessen er gjennomført, kan forbundet bistå det nye idrettslaget å melde inn utøverne sine inn i NIF sine medlemssystemer.

Til slutt

Vi er klar over at dette er en prosess som kan ta tid og virke noe uklar til å begynne med, og derfor stiller både vi i NMMAF og NKF seg tilgjengelig for spørsmål og svar:

NMMAF v/Daniel Rød       post@nmmaf.no eller daniel.a.v.roed@gmail.com

NKF v/Mari Hofsøy Pettersen        mari@kampsport.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *