Det Norske Mixed Martial Arts Forbundet (NMMAF)

v/Daniel Rød

Tromsø 18.06.21

Medlemsklubber i NMMAF

Innmelding i Norges Kampsportforbund

MMA er som kjent tatt opp som idrett av Norges Idrettsforbund (NIF) og spesifikt Norges Kampsportforbund (NKF), men mange har vært og er avventende til innmelding pga. korona pandemien og begrensningene i idrettsutøvelse. Nå er vaksinasjonene i gang og lysere tider venter. Vi bør derfor benytte momentet til å gjøre unna organisasjonsarbeid som vi ellers ikke har så god tid til – denne tidsperioden er derfor et godt tidspunkt for innmelding av klubber i NKF.

For å være forsikret på trening og stevner/mesterskap, avholde MMA stevner, NM med kongepokal og få godkjenning til å vinne på knockout, samt inngå i norsk idretts antidoping arbeid, må vi ha et tilstrekkelig stort MMA miljø innenfor Kampsportforbundet, dvs. et minimum av antall medlemskap som legitimerer etterspørsel og gir grunnlag for organiserte og fullverdige MMA aktiviteter.

Skal MMA bli tatt seriøst som idrett i samfunnet så ser vi en veldig gevinst i å organisere oss i NIF. Gjennom NKF får vi også en rekke andre fordeler, jf. https://kampsport.no/organisasjon/klubbopptak/opptak/, og selv i koronatid opprettholdes aktivitet gjennom e-stevner og webinarer, tilskudd m.m.

For klubber som er organisert som idrettslag eller fleridrettslag

Mange klubber er organisert som idrettslag eller fleridrettslag, og for disse er prosessen enkel. For å melde seg inn, følg disse stegene:

1) Årsmøtevedtak for innmelding i NKF og grenen MMA. Her kan man innkalle til ekstraordinært årsmøte om nødvendig for å slippe å vente til neste ordinære årsmøte. Dette kan enn så lenge også gjøres elektronisk over zoom/teams grunnet pandemien. For klubber som er fleridrettslag, så er det et årsmøtevedtak for hele idrettslaget som helhet som gjelder. Reglene for dette finner du her, under lovnorm for idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/

2) Kontakt din nærmeste idrettskrets for innmeldingsskjema til særforbund. Kontakt krets for innmeldingsskjema til særforbund og send det signerte skjemaet sammen med årsmøteprotokollen. Når denne prosessen er gjennomført, kan forbundet bistå det nye idrettslaget å melde inn utøverne sine inn i NIF sine medlemssystemer.

Om klubben din allerede er med i en annen gren i NKF, se i sports/klubbadmin og legg til MMA som gren eller ta kontakt med NKF for innmelding i MMA, det er i så tilfelle bare mindre administrative grep som gjenstår.

For klubber som ikke er organisert som idrettslag

For å være med i NKF, så må man være et idrettslag før man melder seg inn. De klubbene som allerede er organisert som idrettslag kan se bort fra denne informasjonen.

Mange MMA-klubber er per dags dato ikke organisert som idrettslag, men som bedrifter eller andre organisasjonsformer. Dette betyr ikke nødvendigvis en nedleggelse av nåværende organisasjonsform, men stiftelse av et idrettslag er likevel nødvendig, om så som parallell organisasjon. Her er det viktig at eierne av kampsportsenteret ikke inngår i styret i klubben. Se https://kampsport.no/organisasjon/klubbopptak/institutter-og-komersielle-foretak/ for mer informasjon om dette.

Prosessen er i korte trekk:

1) Kontakt din nærmeste idrettskrets. Disse er organisert på fylkesnivå, slik at f.eks. klubber i Viken kontakter Viken idrettskrets. Oversikten finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

2) Avhold et stiftelsesmøte hvor man vedtar NIFs lover og vedtekter, velger et styre, valgkomité og revisorer og fører alt inn i en underskrevet protokoll sammen med medlemsliste. Kretsen kan bistå med dette. Utfyllende beskrivelse på hvordan et stiftelsesmøte avholdes samt mal for stiftelsesprotokoll finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/

Forskrift om navn på idrettslag finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-navn-pa-idrettslag/

3) Sende inn en søknad om opptak. Søknader kan sendes elektronisk via denne lenken:

https://sa.nif.no/mvc5/orgapplication/wizard

Her presiseres også søknad om opptak i NKF, som sorterer som særforbund under NIF. Ifølge NIF kan man påregne 4-6 ukers behandlingstid. Når søknaden er godkjent og idrettslaget har blitt tatt opp i NIF og NKF har idrettskretsene gratis kurstilbud til sine idrettslag for å hjelpe til med styring og ledelse i idrettslaget. Kontakt din lokale idrettskrets for veiledning og igangsettelse av denne prosessen.

Når opptaksprosessen er gjennomført, kan forbundet bistå det nye idrettslaget å melde inn utøverne sine inn i NIF sine medlemssystemer.

Vi er klar over at dette er en prosess som kan ta tid og oppleves som krevende, og derfor stiller både vi i NMMAF og NKF seg tilgjengelig for spørsmål, svar og bistand:

NMMAF v/Daniel Rød post@nmmaf.no

daniel.a.v.roed@gmail.com 

NKF v/Daniel Sønstevold daniel@kampsport.no

Med vennlig hilsen

Det Norske MMA Forbundet ved Daniel Rød