Formål og underliggende ide

Merkekampenes formål er å styrke MMA sin plass i Norge, gjennom å stimulere flere utøvere til å gå kamper.

Merkekampene kan både fungere som et springbrett ut videre til amatør- og eventuelt profesjonelle kamper. De kan også fungere som en konkurransearena i seg selv.

Dette skal være en arena for å fremme våre verdier i god sportsånd.

Den underliggende ideen med Merkekamper er at en utøver kan få en reell følelse og erfaring i forhold til å gå kamp under særdeles innskjerpede forhold. Merkekampene kan dermed sees på som treningskamper, som nevnt ovenfor, enten som et springbrett til amatør- og eller profesjonelle kamper, eller en konkurransearena i seg selv.

Merkekampene skal gjøre MMA mer tilgjengelig, og dermed være et trygt og sikkert alternativ i forhold til breddeidretten.

Merkekampene er også prosessorientert. Med det menes at de er skapt for erfaringens del, hvor hovedpoenget er å lære og samle erfaring.