Søke om å holde Merkekampstevne

NMMAF har fått en del forespørsler i forhold til hvordan man kan holde et Merkekampstevne.

NMMAF har hele tiden hatt det som mål at Merkekampstevnene skal holdes i samarbeid med våre medlemsklubber. NMMAF ser på dette som en adekvat måte for å få satt MMA på kartet i de spesifikke klubbenes hjemsted. Med andre ord, det er særdeles viktig at flere klubber stepper opp og holder Merkekampstevner.

NMMAF har blant annet, gjennom hovedsponsoren, Fighter Sport, ervervet en Cage, for  utlån for klubber. Alt for å gi medlemsklubbene en mulighet til å arrangere Merkekampstevner.

NMMAF ønsker i begynnelsen å holde fire Merkekampstevner i året. To stykker i løpet av både vår- (tidsrommet mars-mai) og høstsemesteret (tidsrommet oktober-tidlig desember).

NMMAF ønsker også å gi en tett oppfølging. Det er særdeles viktig at ikke bare forskrifter overholdes, men at både publikum, utøvere og støtteapparat får en god opplevelse. Enkelt sagt, NMMAFs Merkekampstevner må kvalitetssikres.

Søknadsskjema finner du her.