Påmelding til Merkekampstevner

Om du ønsker å delta på Merkekampene kan du trykke her for registrering.

Husk at du BARE kan melde deg opp til et stevne per skjema.

Under følger mer praktisk informasjon om Merkekampene.

Hvem kan delta

I utgangspunktet kan alle utøvere som er i klubber som er innmeldt i NMMAF konkurrere. Du må i tillegg være over 16 år og være i skikket fysisk stand (mer om legesjekk nedenfor). Du må også være påmeldt, veid inn til rett vekt og betalt deltakeravgiften.

Utstyr

Alle deltakerne må bruke godkjent utstyr. Tannbeskytter, susp, små hansker og leggskinn er påbudt. I linkene finner du eksempler på godkjent utstyr.

I tillegg brukes fightshorts eller lignende.

Matching

Matchmaker plikter å matche utøverne så jevnt som mulig jfr § 4. Matchingen baserer seg på den enkelte utøvers resyme. Det er viktig at denne gjenspeiler din trenings- og kamperfaring så nøye som mulig. Med jevn matching vil det si at de aller fleste nivåer kan gå kamper. Dette er noe NMMAF jobber sterkt for.

Vektklasser

Faste vektklasser brukes. Matchmaker vil uansett ta hensyn til din vekt og prøver å matche så jevnt som mulig. Eksempelvis: veier du 71 og går i -77 klassen så vil matchmaker så langt det lar seg gjøre prøve å matche deg med en annen utøver som er lett i forhold til den respektive klassen.

Merkekampenes vektklasser er som følger jfr § 5.2:

Atomweight                     – 45 kg

Strawweight                     – 50 kg

Flyweights                         -55 kg

Bantamvekt                      -60 kg

Fjærvekt                             -65 kg

Lettvekt                              -70 kg

Weltervekt                          -77 kg

Mellomvekt                        -84 kg

Lett tungvekt                      -93 kg

Tungvekt                            -120 kg

Super Tungvekt                +120 kg

Det er viktig å merke seg at NMMAF ikke ønsker for mye spekulering i vekt. Ved overvekt kan man bli forhindret fra å delta av konkurranse-leder. Overvekt er definert som mer enn 5 % av innveid vekt. Jfr § 6.4

Eksempelvis: Går du i -70 kg og veier inn på 70 kilo, kan du veie maksimalt 73,5 kilo rett før kamp

Regler

Reglene på Merkekampstevnene er utformet slik at de ikke kommer i konflikt med gjeldende lover og regler i Norge. Det er også et underliggende premiss at utøverne i Merkekampene skal ha fokus på å høste erfaring og lære av denne. Du kan lese mer om det her

Det er tre forskjellige nivå av kamper. C-, B- og A-kamper.

Du kan lese mer om reglene for C-kamper her

Du kan lese mer om reglene for B-kamper her

Du kan lese mer om reglene for A-kamper her

Fullstendig regelverk finner du her

Legesjekk

NMMAF tar sikkerheten på alvor. Ikke bare på selve stevnet, men også i forkant. Det er viktig at du som utøver følger med på hva du må foreta deg.

Det finnes tre forskjellige sikkerhetsnivåer jfr § 7.

Nivå 1: Det er en lisensiert lege på stevnet. Denne foretar legesjekk og overværer stevnet.

Nivå 2: Det finnes annet kvalifisert helsepersonell på stevnet. Disse foretar legesjekk og overværer stevnet.

Nivå 3: En representant fra arrangøren står for kontakt med helsepersonell (feks legevakt) og har ansvar for sikkerheten. På dette nivået utføres legesjekken av utøveren selv hos sin fastlege (eventuel annen lisensiert lege). Det er her snakk om en standard somatisk undersøkelse. Du som utøver MÅ ta med bevis på legesjekken til kamparrangør. Uten dette beviset kan du ikke delta. Denne legesjekken er gyldig i et år fra den er utstedt.

SKJEMA FOR LEGESJEKK finner du her.

Det kan være forskjellig nivå fra stevne til stevne, så det er viktig at du gjør deg kjent med hva som gjelder for stevnet du skal delta på. Alle nivåene tilfredsstiller NMMAFs  krav til sikkerhet.

En legesjekk er gyldig i ett år. Om du skader deg i det inneværende året, kreves ny legesjekk.

VIKTIG: Det kan være ventetid for å få legetime, så bestill dette i god tid. Om du har bestilt FØR du vet om du får kamp, og du i verste fall ikke blir matchet opp, varer legeattesten i ett år. Dermed får du etter all sannsynlighet brukt den i løpet av året.

Påmeldingsfrist

Om ikke annet er oppgitt så er påmeldingsfristen 4 uker FØR stevnet arrangeres. Det vil være et begrenset antall kamper, så her gjelder «første-mann-til-mølla» prinsippet så langt det lar seg gjøre i matchingen. Så være gjerne tidlig ute.

Fighterbilde

Som deltaker så MÅ du sende ved et fighterbilde av deg. Typisk, i fight positur med små hansker og bar overkropp. Gjerne foran ensfarget bakgrunn eller klubblogo. Bildet må være på minimum 1 mb. Sender du et mindre bildet vil du havne nederst i prioriteringen i forhold til å få kamp. Om bildet ikke er sendt innfør påmeldingsfristens utløp kan du risikere å ikke få bildet ditt på plakaten.

Matching

Matchingen skjer 20-25 dager før eventen.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften kan være forskjellig fra stevne til stevne. Det er viktig at DU gjør deg kjent med hva den er på og betaler den på stevnet.

Avmelding eller uteblivelse fra stevnet

Hvis du melder deg av etter påmeldingsfristens utløp må du allikevel betale deltakeravgiften med mindre du har en legeattest på avmeldingen.

Uteblir du fra stevnet må du betale deltakeravgiften allikevel. Du vil heller ikke bli prioritert på fremtidige stevner.

Fikk ikke kamp denne gangen

Det er ikke alltid så enkelt å matche deltakerne. Det er en kabal som dessverre ikke alltid går opp. Om nettopp du ikke fikk kam på det stevnet du søkte på, så vil vi jobbe for å prioritere deg på det neste stevnet du søker på.

MERKEKAMPER 2019

4 Mai: NMMAF Merkekamper 17: Novus Fight Night

Kamper: B – kamper

Legesjekk: Via fastlegen.

Deltakeravgift: 200 kroner

Påmeldingsfrist: 4 April

Facebook arrangementet finner du her!