Styret

Styreleder/ President/ Daglig leder
Henning Svendsen

Nestleder/Kommunikasjonsansvarlig
Thomas Rye Eriksen

Styremedlemmer:
Silje Wahl, Thomas Rønning Formo, Eivind Kjønsvik

Varamedlemmer:
Runar Gundersen, Chris Dat Ngo, Maria Elena Haseth