NMMAF

Det Norske Mixed Martial Arts Forbundet (NMMAF) ble grunnlagt 6. Februar 2011.

Vår visjon er “MMA – trygghet og idrettsglede for alle”.

NMMAF ønsker dermed å skape en solid plattfrom for MMA i Norge.

NMMAF ønsker å jobbe for MMA på alle nivå.

Formålet er å administrere og fremme norsk MMA på en positiv måte. NMMAF ønsker dermed å samle alle norske MMA klubber og organisasjoner under en fane i forbundet.

NMMAF vil blant annet fremme MMA i Norge gjennom våre Merkekampstevner. Dette er såkalte sparringskamper som skal foregå i trygge rammer. Sikkerheten til utøverne skal og vil bli tatt på alvor. NMMAF har utformet et regelverk som skal være gjeldene for alle forbundets medlemmer.

MMA har siden 1997 vært til stedet i større eller mindre grad i Norge. Det er per i dag et forbud mot å konkurrere i MMA i Norge, både på profesjonelt- og amatørnivå. NMMAF ønsker å jobbe for de samme rettighetene for MMA som allerede finnes i blant annet Sverige, Danmark, Finnland og England, for å nevne noen av våre naboland.

Til tross for forbudet er det en sport som stadig vokser og den kan sies å ha fått en solid grobunn i Norge.

Forbundets styre består av MMA ildsjeler og MMA utøvere som enten har amatør- eller profesjonell kamperfaring bak seg.

NMMAF historikk

Formål, visjon, verdier

Styret

Styremøteprotokoller

Forbundsmøteprotokoller

Merkekampkomitèprotokoller

Klagekomitèprotokoller

Dommerkomitèprotokoller

Vedtekter

FAQ

Kontakt

200-310  
350-050  
70-532  
200-310  
70-411  
100-105  ,”””
SY0-401  
000-080  
70-480  
200-101  
70-461  
ITILFND  
000-017  
EX300  
200-125  ,”””
1z0-808  
CAP  
210-060  
OG0-093  
101  
220-802  
PR000041  
300-206  
200-101  
74-678  
220-801  
MB6-703  
9L0-012  
CRISC  
300-209  
2V0-621  
200-120  
642-999  
CISM  
70-410  
350-029  
1Z0-060  
2V0-620  
210-065  
70-463  
70-483  
9L0-066  
ICGB  
70-413  
352-001  
MB2-704  
700-501  
70-346  
CCA-500  
352-001  
PR000041  
000-104  
70-488  
JN0-360  
350-001  
CISSP  
JN0-102  
1Z0-804  
CAS-002  
70-533  
642-732  
400-201  
102-400  
LX0-103  
MB2-704  
210-060  
300-101  
70-411  
70-532  
c2010-652  
1Y0-201  
70-461  
200-125  ,”””
ICBB  
70-461  
ICBB  
000-089  
70-410  
350-029  
1Z0-060  
70-463  
70-483  
9L0-012  
70-488  
JN0-102  
640-916  
70-270  
100-101  
MB5-705  
JK0-022  
350-060  
000-105  
70-486  
70-177  
N10-006  
VCP550  
70-532  
70-177  
N10-006  
500-260  
640-692  
70-980  
CISM  
VCP550  
70-532  
1Z0-804  
LX0-103  
MB2-704  
210-060  
101  
200-310  
640-911  
200-120  
EX300  
300-209  
1z0-808  
220-802  
ITILFND  
1Z0-804  
LX0-103  
MB2-704  
210-060  
220-801  
74-678  
642-732  
400-051  
ICGB  
c2010-652  
70-413  
101-400  
220-902  
200-310  
640-911  
200-120  
EX300  
300-209  
1Z0-803  
350-001  
400-201  
500-260  
640-692  
70-980  
70-532  
200-101  
000-080  
640-911  
640-911  
70-480  
000-089  
1Z0-803  
000-080  
100-105  , “””
300-070  
400-051  
2V0-621  
M70-101  
LX0-103  
300-320  
100-101  
810-403  
MB2-707  
300-320  
N10-006  
MB2-707  
352-001  
300-135  
NS0-157  
300-101  
210-260  
300-208  
400-101  
300-320  
210-060  
200-120  
400-101  
CISSP  
300-320  
1Z0-803  
400-101  
810-403  
CISSP  
N10-006  
CISSP  
300-320  
350-018  
300-101  
300-070  
ADM-201  
400-101  
ADM-201  
350-018  
200-310  
SY0-401  
200-120  
300-208  
200-120  
SY0-401